Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kozłowo

Wyniki głosowań

Zestawienie wyników głosowań według sesji.

Data posiedzenia Sesja Liczba głosowań Szczegóły
2018-11-23 I sesja Rady Gminy w Kozłowie 3 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-11 II sesja Rady Gminy w Kozłowie 11 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-27 III sesja Rady Gminy w Kozłowie 10 Sprawdź wyniki głosowań
2019-01-22 IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-02-07 V sesja Rady Gminy w Kozłowie 29 Sprawdź wyniki głosowań
2019-02-14 VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2019-03-22 VII sesja Rady Gminy w Kozłowie 26 Sprawdź wyniki głosowań
2019-05-08 VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie 14 Sprawdź wyniki głosowań
2019-06-27 X sesja Rady Gminy w Kozłowie 19 Sprawdź wyniki głosowań
2019-07-03 XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie 2 Sprawdź wyniki głosowań
2019-07-11 XII sesja Rady Gminy w Kozłowie 8 Sprawdź wyniki głosowań
2019-08-14 XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie 23 Sprawdź wyniki głosowań
2019-09-18 XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie 29 Sprawdź wyniki głosowań
2019-10-18 XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie 21 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-04 XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie 17 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-08 XVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 3 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-19 XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 10 Sprawdź wyniki głosowań
2019-12-18 XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie 23 Sprawdź wyniki głosowań
2020-01-21 XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie 19 Sprawdź wyniki głosowań
2020-02-12 XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie 2 Sprawdź wyniki głosowań
2020-02-19 XXII 18 Sprawdź wyniki głosowań
2020-04-15 XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 12 Sprawdź wyniki głosowań
2020-05-27 XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 11 Sprawdź wyniki głosowań
2020-06-24 XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie 35 Sprawdź wyniki głosowań
2020-07-22 XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie 10 Sprawdź wyniki głosowań
2020-08-28 XXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 3 Sprawdź wyniki głosowań
2020-08-31 XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 1 Sprawdź wyniki głosowań
2020-09-21 XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 9 Sprawdź wyniki głosowań
2020-10-12 XXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 2 Sprawdź wyniki głosowań
2020-10-30 XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 6 Sprawdź wyniki głosowań
2020-11-27 XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 9 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-18 XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 10 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-28 XXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 2 Sprawdź wyniki głosowań
2021-02-05 XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 9 Sprawdź wyniki głosowań
2021-03-11 XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 9 Sprawdź wyniki głosowań
2021-03-31 XXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 4 Sprawdź wyniki głosowań
2021-04-27 XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 17 Sprawdź wyniki głosowań
2021-05-28 XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 12 Sprawdź wyniki głosowań
2021-07-02 XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie 26 Sprawdź wyniki głosowań
2021-08-03 XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2021-08-31 XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2021-09-08 XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 12 Sprawdź wyniki głosowań
2021-09-27 XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2021-10-26 XLV Sesja Rady Gminy w Kozłowie 29 Sprawdź wyniki głosowań
2021-11-17 XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2021-11-24 XLVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 19 Sprawdź wyniki głosowań
2021-12-10 XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2021-12-17 XLIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie 12 Sprawdź wyniki głosowań
2022-01-21 L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 5 Sprawdź wyniki głosowań
2022-01-28 LI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 7 Sprawdź wyniki głosowań
2022-02-25 LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 4 Sprawdź wyniki głosowań
2022-03-25 LIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 23 Sprawdź wyniki głosowań
2022-04-05 LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 2 Sprawdź wyniki głosowań
2022-05-12 LV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 2 Sprawdź wyniki głosowań
2022-05-19 LVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie 14 Sprawdź wyniki głosowań
2022-05-27 LVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2022-06-27 LIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie 12 Sprawdź wyniki głosowań
2022-06-29 LX Sesja Rady Gminy w Kozłowie 17 Sprawdź wyniki głosowań
2022-06-23 LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 3 Sprawdź wyniki głosowań
2022-08-16 LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 4 Sprawdź wyniki głosowań
2022-09-16 LXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 16 Sprawdź wyniki głosowań
2022-09-29 LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 1 Sprawdź wyniki głosowań
2022-10-18 LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2022-10-28 LXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie 18 Sprawdź wyniki głosowań
2022-11-17 LXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2022-11-25 LXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 20 Sprawdź wyniki głosowań
2022-12-09 LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2022-12-16 LXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie 13 Sprawdź wyniki głosowań
2023-01-20 LXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie 20 Sprawdź wyniki głosowań
2023-01-25 LXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 1 Sprawdź wyniki głosowań
2023-02-16 LXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 13 Sprawdź wyniki głosowań
2023-02-28 LXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 4 Sprawdź wyniki głosowań
2023-03-27 LXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie 16 Sprawdź wyniki głosowań
2023-04-28 LXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie 12 Sprawdź wyniki głosowań
2023-05-17 LXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie 7 Sprawdź wyniki głosowań
2023-05-26 LXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 4 Sprawdź wyniki głosowań
2023-05-29 LXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2023-06-02 LXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie 5 Sprawdź wyniki głosowań
2023-06-02 LXXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2023-06-26 LXXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie 14 Sprawdź wyniki głosowań
2023-07-05 LXXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 2 Sprawdź wyniki głosowań
2023-08-18 LXXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 22 Sprawdź wyniki głosowań
2023-08-23 LXXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2023-09-25 LXXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie 26 Sprawdź wyniki głosowań
2023-11-10 LXXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie 7 Sprawdź wyniki głosowań
2023-11-24 LXXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 13 Sprawdź wyniki głosowań
2023-12-15 LXXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 5 Sprawdź wyniki głosowań
2024-01-24 XC Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 16 Sprawdź wyniki głosowań
2024-02-16 XCI Sesja Rady Gminy w Kozłowie 9 Sprawdź wyniki głosowań
2024-03-28 XCII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 9 Sprawdź wyniki głosowań