Wyniki głosowań

Zestawienie wyników głosowań według sesji

Data posiedzenia Sesja Ilość głosowań Szczegóły
2018-11-23 I sesja Rady Gminy w Kozłowie 3 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-11 II sesja Rady Gminy w Kozłowie 11 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-27 III sesja Rady Gminy w Kozłowie 10 Sprawdź wyniki głosowań
2019-01-22 IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-02-07 V sesja Rady Gminy w Kozłowie 29 Sprawdź wyniki głosowań
2019-02-14 VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2019-03-22 VII sesja Rady Gminy w Kozłowie 26 Sprawdź wyniki głosowań
2019-05-08 VIII sesja Rady Gminy w Kozłowie 14 Sprawdź wyniki głosowań
2019-06-27 X sesja Rady Gminy w Kozłowie 19 Sprawdź wyniki głosowań
2019-07-03 XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie 2 Sprawdź wyniki głosowań
2019-07-11 XII sesja Rady Gminy w Kozłowie 8 Sprawdź wyniki głosowań
2019-08-14 XIII sesja Rady Gminy w Kozłowie 23 Sprawdź wyniki głosowań
2019-09-18 XIV sesja Rady Gminy w Kozłowie 29 Sprawdź wyniki głosowań
2019-10-18 XV Sesja Rady Gminy w Kozłowie 21 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-04 XVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie 17 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-08 XVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 3 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-19 XVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 10 Sprawdź wyniki głosowań
2019-12-18 XIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie 23 Sprawdź wyniki głosowań
2020-01-21 XX Sesja Rady Gminy w Kozłowie 19 Sprawdź wyniki głosowań
2020-02-12 XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Kozłowie 2 Sprawdź wyniki głosowań
2020-02-19 XXII 18 Sprawdź wyniki głosowań
2020-04-15 XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 12 Sprawdź wyniki głosowań
2020-05-27 XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 11 Sprawdź wyniki głosowań
2020-06-24 XXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie 35 Sprawdź wyniki głosowań
2020-07-22 XXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie 10 Sprawdź wyniki głosowań
2020-08-28 XXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 3 Sprawdź wyniki głosowań
2020-08-31 XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 1 Sprawdź wyniki głosowań
2020-09-21 XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 9 Sprawdź wyniki głosowań
2020-10-12 XXX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 2 Sprawdź wyniki głosowań
2020-10-30 XXXI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 6 Sprawdź wyniki głosowań
2020-11-27 XXXII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 9 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-18 XXXIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 10 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-28 XXXIV Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 2 Sprawdź wyniki głosowań
2021-02-05 XXXV Sesja Rady Gminy w Kozłowie odbyta w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 9 Sprawdź wyniki głosowań
2021-03-11 XXXVI Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 9 Sprawdź wyniki głosowań
2021-03-31 XXXVII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 4 Sprawdź wyniki głosowań
2021-04-27 XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 17 Sprawdź wyniki głosowań
2021-05-28 XXXIX Sesja Rady Gminy w Kozłowie w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne 12 Sprawdź wyniki głosowań
2021-07-02 XL Sesja Rady Gminy w Kozłowie 26 Sprawdź wyniki głosowań
2021-08-03 XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2021-08-31 XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Kozłowie 1 Sprawdź wyniki głosowań
2021-09-08 XLIII Sesja Rady Gminy w Kozłowie 12 Sprawdź wyniki głosowań