Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Finansów stała 2018-12-11 Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia stała 2018-12-11 Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-27 Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała 2018-12-11 Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2019-02-07