Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 2 2 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Biller nieobecny
2 Benedykt Chaliński wstrzymał się
3 Alicja Hołubowicz za
4 Barbara Krauze za
5 Tomasz Kucmus przeciw
6 Barbara Marchel za
7 Barbara Marszelewska za
8 Jarosław Mierzwiński za
9 Ewa Nowak za
10 Jan Skwarski za
11 Marzena Sobczak przeciw
12 Janusz Woronowicz wstrzymał się
13 Agnieszka Chylińska za
14 Barbara Kawczyńska za