Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 1 2 1 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Biller za
2 Benedykt Chaliński wstrzymał się
3 Alicja Hołubowicz za
4 Barbara Krauze nieobecny
5 Barbara Marchel za
6 Barbara Marszelewska za
7 Jarosław Mierzwiński nieobecny
8 Ewa Nowak za
9 Jan Skwarski za
10 Marzena Sobczak przeciw
11 Janusz Woronowicz przeciw
12 Agnieszka Chylińska nieobecny
13 Barbara Kawczyńska za
14 Monika Mazur za
15 Tomasz Kucmus nieoddany