Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 1 11 1 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Biller przeciw
2 Benedykt Chaliński nieobecny
3 Alicja Hołubowicz przeciw
4 Barbara Krauze nieobecny
5 Tomasz Kucmus wstrzymał się
6 Barbara Marchel przeciw
7 Barbara Marszelewska przeciw
8 Jarosław Mierzwiński przeciw
9 Ewa Nowak przeciw
10 Jan Skwarski przeciw
11 Marzena Sobczak przeciw
12 Agnieszka Chylińska przeciw
13 Barbara Kawczyńska przeciw
14 Monika Mazur przeciw
15 Janusz Woronowicz nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 2 1 2