Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 5 7 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Biller nieobecny
2 Benedykt Chaliński przeciw
3 Alicja Hołubowicz wstrzymał się
4 Barbara Krauze przeciw
5 Tomasz Kucmus przeciw
6 Barbara Marchel przeciw
7 Barbara Marszelewska wstrzymał się
8 Jarosław Mierzwiński przeciw
9 Ewa Nowak wstrzymał się
10 Jan Skwarski wstrzymał się
11 Marzena Sobczak przeciw
12 Janusz Woronowicz przeciw
13 Agnieszka Chylińska wstrzymał się
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 8 2 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Biller nieobecny
2 Benedykt Chaliński za
3 Alicja Hołubowicz za
4 Barbara Krauze wstrzymał się
5 Tomasz Kucmus przeciw
6 Barbara Marchel wstrzymał się
7 Barbara Marszelewska wstrzymał się
8 Jarosław Mierzwiński wstrzymał się
9 Ewa Nowak wstrzymał się
10 Jan Skwarski wstrzymał się
11 Marzena Sobczak przeciw
12 Janusz Woronowicz wstrzymał się
13 Agnieszka Chylińska wstrzymał się