Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 13 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Biller przeciw
2 Benedykt Chaliński przeciw
3 Alicja Hołubowicz przeciw
4 Barbara Krauze przeciw
5 Tomasz Kucmus przeciw
6 Barbara Marchel przeciw
7 Barbara Marszelewska przeciw
8 Jarosław Mierzwiński przeciw
9 Ewa Nowak przeciw
10 Jan Skwarski przeciw
11 Marzena Sobczak przeciw
12 Janusz Woronowicz przeciw
13 Agnieszka Chylińska przeciw