Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2019-02-07 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Kucmus 1 wiceprzewodniczący
Barbara Marchel członek
Barbara Marszelewska 0przewodniczący
Ewa Nowak członek
Marzena Sobczak członek