Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-11 uchwałą nr Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Biller członek
Alicja Hołubowicz członek
Barbara Kawczyńska 0przewodniczący
Barbara Krauze członek
Tomasz Kucmus członek
Barbara Marchel członek
Barbara Marszelewska członek
Monika Mazur członek
Jarosław Mierzwiński członek
Ewa Nowak członek
Jan Skwarski członek
Janusz Woronowicz członek